26.11.2019
Představenstvo společnosti Technické služby města Liberce a.s. (TSML) velmi rezolutně odmítá tvrzení zveřejněná na portále www.nasliberec.cz ve svém článku vydaném dne 25.11.2019 pod názvem…
více...
NA ZIMU V LIBERCI JSOU TECHNICKÉ SLUŽBY PŘIPRAVENY

Blíží se 1. listopad, kdy oficiálně začíná zimní období a Technické služby města Liberce a.s. již musejí být připraveny na první sníh a další nástrahy zimy. TSML budou udržovat 407 km komunikací a 165 km chodníků, parkoviště, schodiště, zastávky MHD a další veřejná prostranství vlastněné Statutárním městem Liberec.

Jako každý rok se TSML na zimu chystají v průběhu října, kdy se kontroluje a připravuje technika používaná k zimní údržbě, probíhá školení řidičů a dispečerů a do zásoby se naváží posypový materiál. 

„V letošním roce máme připraveno 69 kusů naší mechanizace a 32 kusů externí techniky, kterou převážně využíváme na údržbu vozovek III. kategorie, začišťování křižovatek a údržbu parkovišť. Máme zásobu 5000 tun posypové soli, 12 m3 ekogritu a 600 tun drtě. Posypový materiál budeme průběžně doplňovat podle aktuálních klimatických podmínek,“ upřesnil Ing. Malaník, vedoucí zimní údržby.

Zimní údržba se provádí na základě operačního plánu zimní údržby městských komunikací 2016-2017, který byl schválen Radou města. Plán zimní údržby obsahuje seznam jednotlivých tras úklidu vozovek, technologii zimní údržby a pořadí důležitosti komunikací, dle které musí být zabezpečena sjízdnost komunikací. 

Časové limity jsou dané zákonem o pozemních komunikacích, ale v Liberci jsou stanoveny limity o polovinu kratší. Po skončení spadu sněhu nebo mrznoucího deště jsou lhůty pro dokončení zimní údržby na komunikacích a chodnících následující.

a) Komunikace I. třídy – 2 hod (dle legislativy 4 hod)

b) Komunikace II. třídy – 6 hod (dle legislativy 12 hod)

c) Komunikace III. třídy – 24 hod (dle legislativy 48 hod)

a) Chodníky I. kategorie – 6 hod

b) Chodníky II. kategorie – 12 hod

Na zimní údržbě se podílí 113 zaměstnanců a je řízena dvěma na sobě nezávislými dispečinky. Dispečink č. 1 funguje nepřetržitě 24 hodin denně (tel.: 482 410 317) a dispečink č. 2 funguje každý den od 3:00 – 20:00 hod (tel: 482 410 498). Dispečeři sledují předpověď počasí a hlídají vývoj teplot. Podrobné informace o zimní údržbě komunikací včetně mapového portálu naleznete na webových stránkách www.liberec.cz. 

 

ZODPOVĚDNÁ OSOBA
Alžběta Folprechtová
Vztahy s veřejností
tel.: 604 299 507
email: folprechtova@tsml.cz
KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Další novinky, které by Vás mohly zajímat