30.07.2020
Od 1.7.2020 byla na Technické služby města Liberec p.o. nově převedena správa zeleně. V současné době správa monitoruje na území města zhoršující se stav dřevin, zejména smrku pichlav…
více...
Udržujeme komunikace

Stovky kilometrů libereckých ulic, silnic, mostů a chodníků potřebují neustálou péči. A právě my se staráme o to, aby každý chodec, nebo řidič mohl pohodlně a bezpečně používat městské komunikace. Stavíme nové silnice, dláždíme chodníky a následně je udržujeme v dobrém stavu. Pro práci používáme moderní strojní vybavení a v terénu pracujeme i manuálně. Naši pracovníci jsou aktivní ve všech ročních obdobích a setkat se nimi můžete i v zimě při odklízení sněhu.

 

 • výstavba komunikací (asfalt + beton + dlažba) – jízdní a pěší
 • opravy komunikací bez výřezu a se strojním výřezem
 • opravy komunikací ručně
 • zimní opravy komunikací
 • překopy a frézování komunikací
 • osazování chodníkových a zahradních obrub
 • opravy zámkových, žulových a mozaikových dlažeb
 • zámková dlažba – osazení včetně podkladu 
 • žulová dlažba - osazení a opravy
 • výstavba a opravy opěrných zdí
 • Výstavba a opravy venkovních schodů a schodišť
 • opravy kanalizačních šachet a vpustí
 • výstavba, opravy a čištění propustků
 • výstavba, úpravy a strojní čištění silničních příkopů
 • úpravy příkopů příkopovými žlaby
 • opravy a rekonstrukce mostů a propustků
 • provádění drobných vrtných prací pr. 20 – 40 cm
 • pronájem sestavy strojů s obsluhou (fréza, finišer, válec)
 • provádění výkopů liniové stavby – strojně i ručně
ZODPOVĚDNÁ OSOBA
Pavel Stanický
Vedoucí střediska údržby komunikací
tel.: 482 410 302
email: stanicky.pavel@tsml.cz
KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Staráme se o městskou zeleň

Město Liberec patří mezi nejvíce zelená města v republice a naším cílem je tuto živou svěžest udržovat při životě. Naši pracovníci jsou denně v terénu a starají se o vše, co roste na veřejných místech a v městských parcích.

 • jarní a podzimní úklid trávníků, vertikutace, hnojení
 • seč travnatých ploch
 • hrabání listí
 • sečení luk (mulčování)
 • údržba příuliční zeleně vč. svahů (cepání s ramenem,  svahová robotická sekačka)
 • zakládání trávníků, výsadba dřevin a květin vč. následné péče
 • kácení stromů vč. ztížených podmínek (strmolezecky, z plošiny)
 • řezy stromů (arboristická práce)
 • řezy živých plotů
 • řezy keřů (zmlazení, tvarování, průklest)
 • realizace sadových úprav
 • likvidace vytrvalých plevelů (aplikace herbicidů)
 • likvidace náletových dřevin
 • údržba dětských hřišť, herních prvků a městského mobiliáře
 • frézování pařezů
 • štěpkování dřevní hmoty
 • odvoz odpadů ze zeleně
ZODPOVĚDNÁ OSOBA
Petra Plívová
Vedoucí střediska veřejné zeleně
tel.: 482 410 337
email: plivova.petra@tsml.cz
KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Čistíme město Liberec

Provoz každého města se sebou nese i produkci nečistot a odpadů. My jsme tu od toho, aby Liberec neskončil zahrabaný pod nánosy špíny a veškerá veřejná místa a komunikace byla v čistém stavu. K tomu při své každodenní práci využíváme moderní mechanizaci a pečlivou mravenčí práci našich lidí v terénu.

Na jaře vysáváme prach, zametáme chodníky a likvidujeme to, co po sobě zanechala zima. Při vysokých letních teplotách ulevujeme občanům kropením silnic, myjeme komunikace a zaléváme zeleň. Na podzim pak zase z ulic a parků uklízíme tuny spadaného listí.

 • strojní a ruční úklidy vozovek, chodníků, ploch a areálů
 • mytí vozovek, chodníků, ploch a areálů tlakovou vodou (tryskami nebo ručně hadicí)
 • kropení vozovek, chodníků, ploch, areálů a zeleně
 • dovoz pitné vody (i do bazénů)
 • ruční úklid a odvoz smetků z vozovek, chodníků, ploch a areálů
 • strojní a ruční úklid listí z vozovek, chodníků, ploch a areálů
 • likvidace černých skládek
 • odvoz odpadkových košů
 • pronájem stojanů na odpad 
 • strojní čištění dešťových vpustí, kanalizace a potrubí
 • vyvážení septiků a sedimentačních jímek
ZODPOVĚDNÁ OSOBA
Jiří Házl
Vedoucí střediska čištění města a zimní údržby
tel.: 482 410 319
email: hazl.jiri@tsml.cz
KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Zabezpečujeme dopravní značení

Bez perfektně zvládnutého dopravního značení by každé město brzy upadlo do chaosu. Abychom zabezpečili hladké průjezdy křižovatkami, správně označili směry a zajistili všeobecnou dopravní bezpečnost, máme tým odborníků, kteří přemýšlí nad tím, jak udělat Liberec ještě lépe průjezdným. Dlouhodobě plánujeme strategie umístění různorodého dopravního značení, pozice a nastavení semaforů. 

Pracujeme však i více flexibilně. Dopravní situace se totiž ve městě vlivem různých okolností a stavebních prací každodenně mění. My tento dynamický průběh sledujeme a reagujeme zaváděním a úpravami dopravního značení.

 • výstavba, projektování a oprava svislého dopravního značení
 • osazení dopravních zrcadel
 • zajištění dopravně inženýrských opatření
 • vodorovné dopravní značení
ZODPOVĚDNÁ OSOBA
Pavel Stanický
Vedoucí střediska údržby komunikací
tel.: 482 410 302
email: stanicky.pavel@tsml.cz
KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Provádíme zimní údržbu města

Liberec patří díky své poloze mezi města, která jsou každoročně postihována poměrně silnou zimou. Abychom předcházeli nebezpečím vzniklým spadem sněhu, námrazou a dalšími klimatickými vlivy, vybavili jsme se arzenálem moderní dopravní techniky. Ta je okamžitě po detekci problému připravena vyrazit do ulic města a zvládnout většinu kalamit. Technice pomáhají i desítky pracovníků, kteří manuálně pročišťují hůře přístupná místa a menší mechanizace pohybující se na chodnících.

 • strojní a ruční zimní údržbu vozovek, chodníků, ploch a areálů  (pluhováním, frézováním a posypem)
 • strojní a ruční úklid a odvoz sněhu z vozovek, chodníků, ploch a areálů
 • posyp a čištění parkovacích ploch a velkých areálů
 • zimní údržbu schodišť, zastávek, přechodů, parkovišť a křižovatek
 • zimní údržbu pro průmyslové areály, obce, města a další subjekty 
 • prodej posypového materiálu - Ceník posypových materiálů
 • zpracování operačního plánu
 • kompletní zimní údržba včetně úklidu posypových hmot po skončení zimní údržby
 • Telefonní kontakt dispečink I. 604 295 474, Dispečink II. 604 295 429
ZODPOVĚDNÁ OSOBA
Jiří Házl
Vedoucí střediska čištění města a zimní údržby
tel.: 482 410 319
email: hazl.jiri@tsml.cz
KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Měříme zhutnění zemin

Zkouška je prováděna lehkou dynamickou deskou ZFG 02 pro okamžitou kontrolu modulu deformace, parametrů nosnosti zhutněné zeminy a nevázaných nosných vrstev k ověření kvality zhutnění, zejména pro zeminy s hrubou a smíšenou zrnitostí do 63 mm (výška vrstvy cca 60 cm). Měření je nezbytné pro požadovanou míru zhutnění, aby se předešlo případným defektům vozovky.

Cena za měření jedné vrstvy činí Kč 968,- s DPH a zahrnuje i dopravu po Liberci.
 

MĚŘÍME:

 • zásypy překopů, pláně a rýhy 
 • vysokou rychlostí a přesností, s výsledkem ihned, včetně vystavení protokolů do 24 hodin
 • s velkou mobilitou celého zařízení, zejména v obtížně přístupných lokalitách
 • do 24 hodin po objednání telefonem nebo e-mailem
 • místo a rozsah měřené lokality nerozhoduje


Nový kontakt měření lehkou dynamickou deskou:
mail: merenildd@tsml.cz
tel: 604 295 404

ZODPOVĚDNÁ OSOBA
Pavel Stanický
Vedoucí střediska údržby komunikací
tel.: 482 410 302
email: stanicky.pavel@tsml.cz
KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Poskytujeme služby dílen

Zaměstnanci střediska dílen se starají o veškerou naši mechanizaci a díky nim můžeme v Liberci zajistit údržbu komunikací, čistit město, udržovat veřejnou zeleň, provádět zimní údržbu a další činnosti. Každý den provádí servis kompletní mechanizace včetně nástaveb, které se v TSML nachází. V oblasti zámečnických prací provádějí opravy a údržbu městského mobiliáře, zábradlí, herních prvků a dalších.

ZODPOVĚDNÁ OSOBA
Aleš Nedvídek
Manažer provozně technický
tel.: 482 410 353
email: nedvidek.ales@tsml.cz
KONTAKTNÍ FORMULÁŘ