TSML | Aktuálně

Novinky

Během pondělí napadne až třicet centimetrů sněhu

Během dnešního dne hlásí meteorologové vydatné sněžení, při kterém by mělo napadnout až třicet centimetrů sněhu. Podle předpovědi by mělo sněžit i následující dny. 


Především řidiči na silnicích dbejte zvýšené opatrnosti.


Níže uvádíme telefonní čísla na dispečinky a časové lhůty pro zmírňování závad. 


Dispečink č. 1 - 604 295 474:

 1. údržba vozovek I. a II. kategorie
 2. údržba otoček autobusových linek
 3. údržba městských schodišť
 4. údržba městských parkovišť
 5. údržba zastávek MHD
 6. nutný odvoz sněhu z centra města
 7. začišťování křižovatek ve městě
 8. údržba komunikací v objektu TSML a.s.
 9. provoz deponie posypových materiálů
 10. provádění ručních i strojních mezisběrů posypových materiálů
 11. po splnění úkolů zimní údržby úseku č. 1
 12. případná výpomoc zimní údržby na úseku č. 2


Dispečink č. 2 - 604 295 429:

 1. údržba vozovek III. kategorie
 2. údržba chodníků I. a II. kategorie
 3. údržba značených přechodů
 4. údržba veřejných prostranství
 5. uvolňování dešťových vpustí od sněhu
 6. odvoz sněhu z mostů
 7. odvoz sněhu z města při vyhlášené kalamitě
 8. provoz složiště sněhu
 9. provádění ručních i strojních mezisběrů posypových materiálů
 10. případná výpomoc zimní údržby na úseku č. 1


Časové lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti komunikací:

Pořadí komunikací:            Limit daný vyhláškou:       Limit daný plánem:

I. pořadí důležitosti            Do 4 hodin                          Do 2 hodin

II. pořadí důležitosti           Do 12 hodin                         Do 6 hodin

III. pořadí důležitosti          Do 48 hodin                        Do 24 hodin


Časové lhůty pro zmírňování závad na chodnících, schodištích, veřejných prostranství, parkovištích:

chodníky I. kat. důležitosti         do 6 hodin po spadu sněhu

chodníky II. kat. důležitosti        do 12 hodin po spadu sněhu

schody                                         do 12 hodin po spadu sněhu

parkoviště                                   do 24 hodin po spadu sněhu

veřejná prostranství:

Program A                                   do 6 hodin po spadu sněhu

Program B                                   do 12 hodin po spadu sněhu

Přechody                                     do 12 hodin po spadu sněhu

zastávky MHD                             do 12 až 24 hodin po spadu sněhu (dle důležitosti)