TSML | Aktuálně

Novinky

Hlavové řezy stromů

Abychom předešli případnému poškození majetku či újmě na zdraví, poskytujeme stromům v zástavbě pravidelnou péči. Provádíme včasný a pravidelný řez, který také snižuje vzniklý zdravotní stres, kterým stromy trpí při velké intenzitě řezu. Nezáleží tedy tolik na počtu řezů, ale na průměru odstraněných větví. 


Stromy umístěné ve městě jsou zatěžovány lidskou činností, což způsobuje jejich prosychání a zvyšují se rizika pádu větví či vyvrácení stromu. Pokud se ale včas zasáhne, rizika se minimalizují. Řezem stromům navíc prodlužujeme život a zvyšujeme jejich estetickou funkci. 


Nejvhodnějším obdobím pro řez stromů je obecně konec zimy a začátek jara, tedy po odeznění mrazů, kdy se strom probouzí z vegetačního klidu. Toto období však není pro řez nezbytné, zpravidla záleží na rozsahu a charakteru řezu.