TSML | Aktuálně

Novinky

Operační plán zimní údržby

V letošním roce byly do Operačního plánu zimní údržby nově zařazeny tři ulice. Které to jsou, se dočtete níže, stejně jako časové lhůty pro zmírňování závad na chodnících, schodištích a ve sjízdnosti komunikací.


Operační plán zimní údržby pro zimní období 2022/2023 byl schválený dne 11. 10. 2022. Nově jsou do plánu zařazeny tři ulice, jedná se o:

 • Ul. Kladenská (parkovací záliv u křižovatky s Tatranskou ulicí (změna vyvolaná rekonstrukcí komunikace v souvislosti s výstavbou bytů na Rybníčku)
 • Ul. Blatouchová (opětovné zařazení staronového úseku k č. p. 244, který byl do roku 2018 udržován, poté vyřazen)
 • Ul. Vlnařská (chodník podél č. p. 686 – 695.

Naopak jedna ulice byla z Operačního plánu vyřazená, jedná se konkrétně o:

 • Ul. Poutnická (úsek od křižovatky s ulicí Na Perštýně po č. p.  370/16). Úsek komunikace se nachází na soukromém pozemku, což byl důvod k vyřazení)


Podkladem pro Operační plán zimní údržby komunikací ve městě Liberec jsou, mimo jiné, i mapové podklady s vyznačením údržby komunikací a chodníků, které naleznete zde: http://marushkapub.liberec.cz/default.aspx?themeid=1


Telefonní kontakty na dispečinky:


Dispečink č. 1 - 604 295 474:

 1. údržba vozovek I. a II. kategorie
 2. údržba otoček autobusových linek
 3. údržba městských schodišť
 4. údržba městských parkovišť
 5. údržba zastávek MHD
 6. nutný odvoz sněhu z centra města
 7. začišťování křižovatek ve městě
 8. údržba komunikací v objektu TSML a.s.
 9. provoz deponie posypových materiálů
 10. provádění ručních i strojních mezisběrů posypových materiálů
 11. po splnění úkolů zimní údržby úseku č. 1
 12. případná výpomoc zimní údržby na úseku č. 2


Dispečink č. 2 - 604 295 429:

 1. údržba vozovek III. kategorie
 2. údržba chodníků I. a II. kategorie
 3. údržba značených přechodů
 4. údržba veřejných prostranství
 5. uvolňování dešťových vpustí od sněhu
 6. odvoz sněhu z mostů
 7. odvoz sněhu z města při vyhlášené kalamitě
 8. provoz složiště sněhu
 9. provádění ručních i strojních mezisběrů posypových materiálů
 10. případná výpomoc zimní údržby na úseku č. 1


Časové lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti komunikací:

Pořadí komunikací:            Limit daný vyhláškou:       Limit daný plánem:

I. pořadí důležitosti            Do 4 hodin                          Do 2 hodin

II. pořadí důležitosti           Do 12 hodin                         Do 6 hodin

III. pořadí důležitosti          Do 48 hodin                        Do 24 hodin


Časové lhůty pro zmírňování závad na chodnících, schodištích, veřejných prostranství, parkovištích:

chodníky I. kat. důležitosti         do 6 hodin po spadu sněhu

chodníky II. kat. důležitosti        do 12 hodin po spadu sněhu

schody                                         do 12 hodin po spadu sněhu

parkoviště                                   do 24 hodin po spadu sněhu

veřejná prostranství:

Program A                                   do 6 hodin po spadu sněhu

Program B                                   do 12 hodin po spadu sněhu

Přechody                                     do 12 hodin po spadu sněhu

zastávky MHD                             do 12 až 24 hodin po spadu sněhu (dle důležitosti)


Zimní údržba je stanovena v termínu od 1. listopadu 2022 do 31. března 2023.