TSML | Aktuálně

Novinky

Plán prací - 13. týden

Tento týden, vzhledem k počasí, provádíme ještě stále zimní údržbu. Poté se zaměříme na úklid velkým zametacím strojem, kterým vyjedeme do Hanychova, Janova Dolu a k ZUŠ. Dojde také na úklid chodníků na sídlištích Františkov, Dobiášova, Žitná, Horní Kopečná, Gagarinova a Švermova.


Během tohoto týdne budeme provádět také několik stavebních oprav:


  • Rumunská ulice – zabezpečení schodiště a opěrné zdi
  • Oblačná – oprava schodiště
  • Broscheho vila – terénní úpravy po vykácení dřevin
  • Městská skládka Otavská – figurace
  • Ruprechtická,  nám. Dr. E. Beneše, Ladova, Dvorská, Aloisina Výšina, Vlnařská – stavební údržba
  • Park Vrchlického – obnova chodníku


V plánu na tento týden je také zmlazování keřů u kruhového objezdu v ulici Sousedská a v ulici E. Krásnohorské. V Žitavské ulici u autobusového nádraží a v ulici Mladá se bude kácet z plošiny.