TSML | Aktuálně

Novinky

Plán zimní údržby 2020-2021

Na 20. schůzi Rady města Liberec ze dne 13. 10. 2020 byl schválen Operační plán zimní údržby komunikací ve městě Liberec pro zimní období 2020-2021, dle kterého se provádí zimní údržba komunikací, chodníků, schodišť, veřejných prostranství, přechodů pro chodce a zastávek MHD ve městě Liberec.


Telefonní kontakty na dispečink zimní údržby jsou pro Technické služby města Liberec, p.o. stejná jako v loňském roce:


Dispečink č. 1 - 604 295 474:


 • údržba vozovek I. a II. kategorie
 • údržba otoček autobusových linek
 • údržba městských schodišť
 • údržba městských parkovišť
 • údržba zastávek MHD
 • nutný odvoz sněhu z centra města
 • začišťování křižovatek ve městě
 • údržba komunikací v objektu TSML a.s.
 • provoz deponie posypových materiálů
 • provádění ručních i strojních mezisběrů posypových materiálů
 • po splnění úkolů zimní údržby úseku č. 1
 • případná výpomoc zimní údržby na úseku č. 2


Dispečink č. 2 - 604 295 429:


 • údržba vozovek III. kategorie
 • údržba chodníků I. a II. kategorie
 • údržba značených přechodů
 • údržba veřejných prostranství
 • uvolňování dešťových vpustí od sněhu
 • odvoz sněhu z mostů
 • odvoz sněhu z města při vyhlášené kalamitě
 • provoz složiště sněhu
 • provádění ručních i strojních mezisběrů posypových materiálů
 • případná výpomoc zimní údržby na úseku č. 1


Časové lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti komunikací a pro zmírňování závad na chodnících, schodištích, veřejných prostranství, parkovištích pro sezónu 2020-2021 a veškeré další informace naleznete v přiloženém Plánu v sekci O společnosti → Dokumenty → Plán zimní údržby 2020-2021 (http://www.tsml.cz/o-spolenosti/dokumenty). 


Podkladem pro Operační plán zimní údržby komunikací ve městě Liberec jsou také mapové podklady s vyznačením údržby komunikací a chodníků: http://marushkapub.liberec.cz/default.aspx?themeid=1