TSML | Aktuálně

Novinky

Plánované práce na tento týden (31. týden)

Tento týden se zaměříme na ulici V Horách, na které proběhne pokládka kameniva a pokládka dvou vrstev asfaltového betonu, práce budou pokračovat i na Ještědu, dále na ulici Charbinská, na které se opravuje dešťová kanalizace, ulice Ke Karlovu a Rudolfovská, které byly zasaženy přívalovými dešti a dojde také na ulici Košickou, konkrétně na opravu výtluku u kolejové vlečky.
Středisko údržby veřejné zeleně se tento týden drží pravidelných činností, tedy úklidu ploch zeleně, pletí trvalek, keřů a stromových mís, opravy mobiliáře – koše a lavičky, šintování cest a nezpevněných ploch v parcích a také sekání trávy v Rochlici. Mimo jiné dojde i na kácení v ulici Hanácká, kde se nachází proschlé jasany a jsou zde i nálety. Na cyklostezce bude zajištěn průjezdný a průchozí profil.

Velký zametací vůz pak vyjede do Vřesové ulice a do ulice Na Výběžku. Malý zametací vůz pojede dle chodníkových opakovaných programů 1/1. Malý fekální vůz se bude tento týden držet nejen opakovaného programu 34, ale také vyjede na závady ve Fibichově ulici. Sběr komunálu je naplánovaný na sídlištích. Šintovat se bude u základních škol, v ulicích Nad Sokolovnou a Jáchymovská. Ruční sběr komunálu se drží programu 1 až 9, ve čtvrtek proběhne opět program s vysavačem na sběr nedopalků a psích exkrementů.

Sloužíme nonstop pohotovost BESIP Městské policie Liberec.