TSML | Aktuálně

Novinky

Plánované práce na tento týden (32. týden)

Pracovníci ze střediska údržby komunikací Technických služeb města Liberec se tento týden zaměří na ulice Ke Karlovu, Rudolfovská a Klidná, na kterých dojde k pokládce recyklátu. V ulici Švermova se budou opravovat uliční vpusti.

Středisko údržby veřejné zeleně se i tento týden drží pravidelných činností. V sekání se posunou na sídliště Broumovská a následně budou pokračovat do centra města. K úpravě keřů dojde v ulicích Na Bídě, Hvězdná a Oblačná.  
 
Kropicí vůz ze střediska čištění města vyjede do Králova Háje. Velký zametací vůz se bude držet opakovaného programu 1/2 a 2/2. Malý zametací vůz pojede dle chodníkového opakovaného programu 1/2 (centrum, Perštýn, M. Horákové). Opakovaný program 35 pojede malý fekální vůz. Posádky ručních dělníků budou odklízet hromádky a náplavy po mytí tlakovou vodou a pokračovat budou ve sběru komunálního odpadu na sídlištích a v šintování u základních škol. Již standardně se bude provádět program 1 až 9, ve čtvrtek pak program s vysavačem na sběr nedopalků a psích exkrementů.

Opět sloužíme nonstop pohotovost BESIP Městské Policie Liberec.