TSML | Aktuálně

Novinky

Plánované práce na tento týden (35. týden)

Tento týden je na programu například dokončování prací v Klidné ulici, pokládka recyklátu v ulici Lucemburská, oprava zábradlí v ulici Husova, vyrovnání uličních vpustí v ulici Švermova a v ulici Domky dojde k pokládce asfaltového povrchu v rozšířených částech komunikace. Dále se bude opravovat hned několik komunikací, konkrétně s výřezem, a to v ulicích Ježkova, Jarní, Jungmannova, Polní a Křižanská.

Vzhledem ke klimatickým podmínkám došlo ke zdržení seče. Tento týden je však naplánovaná seč na Hokejce, v Rychtářské ulici,Nových Pavlovicích, na Bídě, v ulici Skalní, v centru města a v parku na Košické. K ruční seči pak dojde v průmyslové zóně Jih. V Králově Háji, v Rochlici a na Aloisině výšině se budou prořezávat keře.
Kropicí vozy vyjedou tento týden na sídliště Dobiášova a do Dolního Hanychova. Velký zametací vůz pak na Husovu ulici, do Harcova, Králova Háje, do Radčic, centra města a na Broumovskou. Malý zametací vůz pojede podle opakovaného programu 2/4 a 2/1 (Dolní Hanychov a Kunratická). Velký fekální vůz se bude držet programu 22 a 23 (Horní Kopečná a Rochlice) a malý fekální vůz programu 44 a 46 (Vesec a Doubí). Pracovat se bude také na příkopech, konkrétně v Partyzánské ulici, v Králově Háji a v ulici Březinova. Posádky ručních dělníků se zaměří na Sokolovské a Tržní náměstí, dále na sběr komunálního odpadu na sídlištích, na šintování v ulicích Chelčického, Švermova, Na Bojišti a U Družiny. Opět se pojede program 1 až 9 a ve čtvrtek dojde na program s vysavačem na sběr nedopalků a psích exkrementů.

Sloužíme nonstop pohotovost BESIP Městské policie Liberec.