TSML | Aktuálně

Novinky

Plánované práce na tento týden (37. týden)

Tento týden je v plánu dokončování asfaltového povrchu v ulici Cyrila a Metoděje, dále se pokračuje v opravách povrchu ve Wintrově ulici. V Lucemburské ulici probíhá práce na parkovišti, stavební práce probíhají v ulicích Volgogradská a Domažlická a lokální opravy bez výřezu jsou v ulicích Zvolenská, Na Výběžku,Staškova, Jeřmanická, Za Humny, Kaplického, Ke Hluboké, Purkyňova, Ještědská.

Tento týden probíhá seč na sídlišti Kunratická, V Králově Háji, v Průmyslové zóně „Jih“ a v centru. Dále je v programu úklid ploch zeleně, pletí trvalek, keřů a stromových mís. Bude se kypřit a srovnávat dopadová plocha na dětských hřištích a v plánu je i oprava mobiliáře. Také bude probíhat ořez keřů a odstraňování náletových dřevin v ulicích Vratislavická, Ještědská, Kobrova, Hanychovská, Jáchymovská, Mánesova, Borový vrch, Květnové revoluce, Jabloňová, U Krematoria.

Kropicí vozy vyjedou tento týden do ulic Fügnerova, Ještědská, Hanychovská a na Soukenné náměstí. Velký zametací vůz se pak bude pohybovat v ulici Košická, v Jeřábu a v Kateřinkách. Malý zametací vůz pojede podle opakovaného chodníkového programu 1/4 a 2/3 (Lipová, Jeřáb a Broumovská) a 2/2 a 2/5 (Dobiášova a Vesec). Velký fekální vůz se bude držet programu 27 (Horní Růžodol) a malý fekální vůz programu 50 (Dobiášova). Proběhne také šintování v ulicích České Mládeže, na sídlišti Bezručova a v ulici Vrchlického. Dále se budou šintovat schody a podchody a kontejnerová stání. Sběr komunálu bude probíhat v ulicích Gagarinova, Žitná, Dobiášova a na sídlišti Františkov.


Sloužíme nonstop pohotovost BESIP Městské policie Liberec.