TSML | Aktuálně

Novinky

Plánované práce na tento týden (38. týden)

Tento týden pokračují práce ve Wintrově ulici, naplánovaná je pokládka asfaltového povrchu. Na opravu s výřezem dojde v ulicích 28. října a V Cihelně. Nově vzniklé parkoviště na Lucemburské ulici bude tento týden kompletně dokončeno, dodělávat se bude už jen vodorovné a svislé dopravní značení. V ulicích Americká, Josefinino údolí, Na Bojišti a Na Zápraží se budou opravovat kanály. Opravy povrchu komunikace bez výřezu se zrealizují v ulicích Na Mlýnku, Zvolenská, Na Výběžku, Ještědská, Ke Karlovu, Ke Hluboké a Purkyňova.

Středisko údržby veřejné zeleně se tento týden drží pravidelných činností - úklid ploch zeleně, pletí trvalek, keřů a stromových mís, opravy mobiliáře (koše, lavičky). Sekat bude v Králově Háji, na sídlištích Kunratická a Gagarinova a na Kubelíkově.

Kropicí vozy vyjedou na Americkou a do Františkova. Velký zametací stroj se zaměří na střed města. Malý zametací stroj bude sloužit v noci. Velký fekální vůz pojede dle opakovaného programu 30 (Dolní Hanychov a Františkov). V ulicích Temná a Hrubínova se budou čistit propustky a příkopy. Posádky ručních dělníků se zaměří na šintování v ulici Krejčího, ve středu města, na schody a podchody a také silnici I/14. Také posbírají komunální odpad na sídlištích. Opět se budeme i tento týden držet programu 1 až 9 a ve čtvrtek programu s vysavačem na sběr nedopalků a psích exkrementů.

Sloužíme nonstop pohotovost BESIP Městské policie Liberec.