TSML | Aktuálně

Novinky

Práce v 35. týdnu

V tomto týdnu se budeme nacházet v Máchově ulici, kde opravujeme obrubníky. Opravu komunikace bez výřezu provedeme v ulicích Karlovská a Tolstého. S výřezem pak opravíme ulice Slunečná, 17. listopadu, Truhlářská, Ostašovská, Jáchymovská, Výletní, Kosmonautů, Zvolenská, Svobody a Lucemburská. Souvislá údržba komunikace nás čeká v ulici Kašparova.


Zbylá dvě střediska (tj. středisko údržby veřejné zeleně a středisko čištění města) likvidují následky páteční bouře.