TSML | Aktuálně

Novinky

Studená obalová směs

Technické služby města Liberec momentálně používají studenou obalovou směs


Během zimního období se na opravu výmolů v asfaltových krytech používá tzv. studená balená (pytlovaná asfaltová směs). Samotná pokládka asfaltových směsí za studena probíhá do teploty maximálně -10 °C, kdy při teplotě pod -2 °C musí dojít k dokonalému očištění samotného výmolu od nečistot (vymetením či vyfoukáním), v případě vody ve výmolu je nutné místo vysušit.


Pro dosažení dokonalého přilnutí je potřeba použít penetrační postřik, nebo dané stěny a dno výmolu polít asfaltovou emulzí. Emulze se před úkonem musí zahřát, aby došlo ke štěpení a tím i k oddělení vody od asfaltu. Do výmolu se poté vysype pytlovaná asfaltová směs (pro danou zpracovatelnost nutno minimálně 24 h před pokládkou udržovat v teplotě nad 10 °C), a to ve vrstvě od 3 do 6 cm. Dále hutníme vibrační deskou či pěchem.


Pokud jsou výmoly hlubší, nanáší se studená obalová směs po vrstvách a hutní se až do výšky asfaltového krytu komunikace. Ideální je spoj (styk) stávajícího krytu komunikace a studené balené směsi opět polít asfaltovou emulzí, zasypat drtí frakce 2/5 mm a následně opět zhutnit.


Při takovém postupu by měl výmol vydržet do ideálních klimatických podmínek pro provedení opravy výmolů teplou asfaltovou směsí s výřezem.


Oprava asfaltovou směsí za studena je mnohem nákladnější než oprava tzv. „teplou balenou“, proto jsou opravovány jen takové výmoly, které bezprostředně ohrožují plynulost a bezpečnost silničního provozu.