TSML | Aktuálně

Novinky

UZAVŘENÍ ČÁSTI ULICE DVOŘÁKOVA

V ulici Dvořákova se před několika týdny propadla zemina pod komunikací. Opravu velkého propadu zeminy způsobené vymletím vodou zajišťuje společnost SČVK, která je za ní odpovědná. Část této ulice jsme proto raději uzavřeli. Po opravě společností SČVK navážou Technické služby na dokončení stavby, konkrétně pokládkou nového povrchu asfaltovou směsí.


Účastníci provozu mohou uzavřený úsek objet v obou směrech (ulicí Vítězná nebo ulicí Lesní).