TSML | Aktuálně

Novinky

Vyjádření k aktuální zimní údržbě

Zimní období je od 1. listopadu do 31. března. Mimo toto období se nemusí dodržovat časy ukončení zásahu na daných komunikacích dle vyhlášky 104/1997 Sb. a operačního plánu města Liberec. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti (schůdnosti) komunikace bez zbytečných odkladů přiměřeně k vzniklé situaci. Přednostně se zmírňují závady ve sjízdnosti na rychlostních komunikacích.