volejte

pište

adresa

 • Udržujeme komunikace

  Stovky kilometrů libereckých ulic, silnic, mostů a chodníků potřebují neustálou péči.

 • Čistíme město Liberec

  Provoz každého města se sebou nese i produkci nečistot a odpadů. My jsme tu od toho, aby Liberec neskončil zahrabaný pod nánosy špíny a veškerá veřejná místa a komunikace byla v čistém stavu.

 • Staráme se o městskou zeleň

  Město Liberec patří mezi nejvíce zelená města v republice a naším cílem je tuto živou svěžest udržovat při životě. Naši pracovníci jsou denně v terénu a starají se o vše, co roste na veřejných místech a v městských parcích.

 • Dopravní značka práce na silnici
  Udržujeme komunikace
  • Výstavba a opravy komunikací

  • Pokládka a opravy dlažeb

  • Výstavba a opravy propustků

  • Oprava a rekonstrukce mostů

  Staráme se o městskou zeleň
  • Úklid a sečení travnatých ploch

  • Kácení a řez stromů, keřů a plotů

  • Výsadba a údržba stromů a keřů

  • Údržba parků a hřišť
    

  Čistíme město Liberec
  • Úklid komunikací a ploch

  • Mytí komunikací

  • Úklid listí a zalévání zeleně

  • Likvidace černých skládek
    

  Zabezpečujeme dopravní značení
  • Úklid a sečení travnatých ploch

  • Kácení a řez stromů, keřů a plotů

  • Výsadba a údržba stromů a keřů

  • Údržba parků a hřišť
    

 • Dopravní značka práce na silnici
  Provádíme zimní údržbu města
  • Úklid sněhu z komunikací a chodníků

  • Posyp chodníků a veřejných ploch

  • Úklid posypových hmot po sezóně

  • Prodej posypového materiálu

  Měříme zhutnění zemin
  • Rázové zatěžovací zkoušky zemin

  • Ověření kvality zhutnění

  • Měření překopů, plání a rýh

  • ČSN 736192

  Poskytujeme služby dílen
  • Kompletní údržba mechanizace

  • Zámečnické práce

  • Opravy zábradlí

  • Údržba městského mobiliáře

  Zajišťujeme správu komunikací
  • Provádíme kontrolu komunikací

  • Vyhodnocujeme potřeby údržby

  • Reagujeme na nečekané situace

  • Komunikujeme s občany

 • Zajišťujeme správu veřejné zeleně
  • Prověřujeme

  • Zadáváme

  • Komunikujeme

  • ZlepšujemeÚklid sněhu z komunikací a chodníků

  Udržujeme veřejné osvětlení
  • Opravy a údržba stožárů a lamp

  • Opravy a údržba dopravní signalizac

  • Vytyčování sítí veřejného osvětlení

  • Údržba slavnostního osvětlení

Technické služby města Liberec

Zajímavá statistika

0
silničních strojů

 

Město bez děr a výmolů udržujeme pomocí velké mechanizace.

0
ha zelené plochy

 

Obhospodařujeme parky, trávníky, a další zelené plochy ve městě.

0
150 km chodníků

 

Zametáme, vysáváme, myjeme a odklízíme odpadky z chodníků.

0
Dopravních značek

 

Více než tři sta dopravních značek jsme vyměnili za minulý rok.

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA LIBEREC

O společnosti

Rozvoj silničního stavitelství, městské infrastruktury a podnikatelských aktivit v regionu stál u zrodu vize, na jejímž základě se v roce 1997 transformovaly Technické služby města Liberce /TSML/ z příspěvkové organizace na akciovou společnost.

 

Podnikání v oblasti veřejných technických služeb, správy obecního majetku a silničního stavitelství založila společnost na bohatých zkušenostech svých zaměstnanců. Vedle lidského potenciálu je hlavní konkurenční výhodou podniku finanční stabilita, dlouhodobě prokazovaná kvalita, pružnost, garantované termíny a ceny dodávek, jakož i vysoká technická úroveň a komplexnost poskytovaných služeb. TSML stále obnovují svůj technický park a zavádějí nové technologie. Podstatnou je i zkušenost, vyplývající z těsného vztahu naší společnosti k radnicím. Výsledkem jsou dobré partnerské vztahy, které ústí do dlouhodobých smluv.

Z NAŠEHO BLOGU

Aktuality

... pro město, ve kterém žijeme.