TSML | Naše služby

Zajišťujeme správu veřejné zeleně

 • Úvod

Správci zeleně mají na starost:

 • Plánování pravidelné seče zeleně, která je v majetku SML

 • Plánování ořezů, prořezů, zkracování, upravování, kácení

 • Plánování výsadby nové zeleně

 • Komunikaci se životním prostředím

 • Řešení podnětů od občanů¨

 • Komunikaci s občany

 • Zadávání práce k následné realizaci 

 • Určování priorit

 • V případě soukromého majetku vyzývají občany k jejich nápravě

 • Kontrolování odvedené práce

Naši správci se starají o zeleň, aby nemohl vzniknout například pád větví nebo celého stromu. Provádí kontrolu a zadávají úpravu tak, aby se zabránilo možným rizikům a občané se cítili dobře a bezpečně.

 

Kontakt na správu zeleně:

Asistentka správy zeleně Jana Drapáková

 

drapakova.jana@tsml.cz

spravazelene@tsml.cz 

podnetyobcanu@tsml.cz

 

 

+420 778 701 018 - telefonní číslo vám bude k dispozici každý všední den od 8-14 h

 

Správu zeleně pro vás zajišťují:

Ing. Klára Mikešová

Markéta Marková, Dis.

ZODPOVĚDNÁ OSOBA
 

Správa veřejné zeleně

Jméno:
E-mail: *
Vaše zpráva: *
Zpracování osobních údajů *