TSML | Naše služby

Provádíme zimní údržbu města

  • Úvod

Liberec patří díky své poloze mezi města, která jsou každoročně postihována poměrně silnou zimou. Abychom předcházeli nebezpečím vzniklým spadem sněhu, námrazou a dalšími klimatickými vlivy, vybavili jsme se arzenálem moderní dopravní techniky. Ta je okamžitě po detekci problému připravena vyrazit do ulic města a zvládnout většinu kalamit. Technice pomáhají i desítky pracovníků, kteří manuálně pročišťují hůře přístupná místa a menší mechanizace pohybující se na chodnících.

  • strojní a ruční zimní údržbu vozovek, chodníků, ploch a areálů  (pluhováním, frézováním a posypem)

  • strojní a ruční úklid a odvoz sněhu z vozovek, chodníků, ploch a areálů

  • posyp a čištění parkovacích ploch a velkých areálů

  • zimní údržbu schodišť, zastávek, přechodů, parkovišť a křižovatek

  • zimní údržbu pro průmyslové areály, obce, města a další subjekty 

  • zpracování operačního plánu

  • kompletní zimní údržba včetně úklidu posypových hmot po skončení zimní údržby

  • Telefonní kontakt dispečink I. 604 295 474, Dispečink II. 604 295 429

 
Více informací naleznete v tomto odkazu:
 

ZODPOVĚDNÁ OSOBA
 

Jiří Házl

Vedoucí střediska čištění města a zimní údržby

Jméno:
E-mail: *
Vaše zpráva: *
Zpracování osobních údajů *