TSML | Naše služby

Udržujeme komunikace

 • Úvod

Stovky kilometrů libereckých ulic, silnic, mostů a chodníků potřebují neustálou péči. A právě my se staráme o to, aby každý chodec, nebo řidič mohl pohodlně a bezpečně používat městské komunikace. Stavíme nové silnice, dláždíme chodníky a následně je udržujeme v dobrém stavu. Pro práci používáme moderní strojní vybavení a v terénu pracujeme i manuálně. Naši pracovníci jsou aktivní ve všech ročních obdobích a setkat se nimi můžete i v zimě při odklízení sněhu.

 • výstavba komunikací (asfalt + beton + dlažba) – jízdní a pěší

 • opravy komunikací bez výřezu a se strojním výřezem

 • opravy komunikací ručně

 • zimní opravy komunikací

 • překopy a frézování komunikací

 • osazování chodníkových a zahradních obrub

 • opravy zámkových, žulových a mozaikových dlažeb

 • zámková dlažba – osazení včetně podkladu 

 • žulová dlažba - osazení a opravy

 • výstavba a opravy opěrných zdí

 • výstavba a opravy venkovních schodů a schodišť

 • opravy kanalizačních šachet a vpustí

 • výstavba, opravy a čištění propustků

 • výstavba, úpravy a strojní čištění silničních příkopů

 • úpravy příkopů příkopovými žlaby

 • opravy a rekonstrukce mostů a propustků

 • provádění drobných vrtných prací pr. 20 – 40 cm

 • pronájem sestavy strojů s obsluhou (fréza, finišer, válec)

 • provádění výkopů liniové stavby – strojně i ručně

ZODPOVĚDNÁ OSOBA
 

Bc. Jan Vondráček
Vedoucí střediska údržby komunikací


 

Jméno:
E-mail: *
Vaše zpráva: *
Zpracování osobních údajů *