TSML | Naše služby

Čistíme město Liberec

 • Úvod

Provoz každého města se sebou nese i produkci nečistot a odpadů. My jsme tu od toho, aby Liberec neskončil zahrabaný pod nánosy špíny a veškerá veřejná místa a komunikace byla v čistém stavu. K tomu při své každodenní práci využíváme moderní mechanizaci a pečlivou mravenčí práci našich lidí v terénu.


Na jaře vysáváme prach, zametáme chodníky a likvidujeme to, co po sobě zanechala zima. Při vysokých letních teplotách ulevujeme občanům kropením silnic, myjeme komunikace a zaléváme zeleň. Na podzim pak zase z ulic a parků uklízíme tuny spadaného listí.

 • strojní a ruční úklidy vozovek, chodníků, ploch a areálů

 • mytí vozovek, chodníků, ploch a areálů tlakovou vodou (tryskami nebo ručně hadicí)

 • kropení vozovek, chodníků, ploch, areálů a zeleně

 • ruční úklid a odvoz smetků z vozovek, chodníků, ploch a areálů

 • strojní a ruční úklid listí z vozovek, chodníků, ploch a areálů

 • likvidace černých skládek

 • odvoz odpadkových košů

 • pronájem stojanů na odpad 

 • strojní čištění dešťových vpustí, kanalizace a potrubí

 • vyvážení septiků a sedimentačních jímek

ZODPOVĚDNÁ OSOBA
 

Jiří Házl
Vedoucí střediska čištění města a zimní údržby

Jméno:
E-mail: *
Vaše zpráva: *
Zpracování osobních údajů *