TSML | Naše služby

Zajišťujeme správu komunikací

 • Úvod

Správci komunikací mají na starost:

 • Kontrolu stavu a čistoty komunikací

 • Kontrolu stavu a čistoty chodníků

 • Kontrolu kvality a stavu dopravního značení

 • Kontrolu stavu vpustí (kanálů)

 • Řešení podnětů od občanů

 • Komunikaci s občany

 • Plánování a zadávání práce k realizaci 

 • Určování priorit

 • V případě soukromého majetku vyzývají občany k jejich nápravě

 • Plánování zimní údržby (vč. zastávek, chodníků, schodů)

 • Kontrolování odvedené práce

Hlavním úkolem našich správců je odhalování nových závad na komunikacích, chodnících a jejich následné předání k nápravě. Odvedenou práci našimi pracovníky poté správci kontrolují. Zároveň reagují na nečekané situace a případně opět zajistí jejich odstranění. Aby byl provoz co nejbezpečnější, zaměřují se i na kvalitu dopravního značení. 

 

Kontakt na správu komunikací:

Asistentka správy komunikací Jana Drapáková

drapakova.jana@tsml.cz

spravakomunikaci@tsml.cz 

podnetyobcanu@tsml.cz

 

+420 778 701 018 - telefonní číslo vám bude k dispozici každý všední den od 8-14 h

 

Správu komunikací pro vás zajišťují:

Martin Štěpnička 

Denisa Pekárková

Kristýna Dubová

ZODPOVĚDNÁ OSOBA
 

Správa komunikací

Jméno:
E-mail: *
Vaše zpráva: *
Zpracování osobních údajů *