TSML | GDPR

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 • Úvod
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR)

Souhlasím, aby společnost

 

Technické služby města Liberce a.s.
se sídlem Liberec 8, Erbenova 376/2, PSČ: 460 08
IČO: 25 00 70 17 OR registr u KS Ústí n.L., odd. B vložka 877
(dále jen „Správce“)

 

naložila s mými kontaktními osobními údaji, které ji tímto dobrovolně sděluji pro účely zpracování mé připomínky, reklamace, stížnosti, podnětu, žádosti, a to v souladu a ve smyslu Nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).


Potvrzuji, že jsem se seznámil/a a jsem poučen/a o těchto mých právech:

 

Za podmínek uvedených v čl. 15 až 22 GDPR má Subjekt údajů právo:

 

 • požádat o bezplatný přístup ke svým osobním údajům zpracovávaných Správcem
 • požádat o kopii těchto osobních údajů
 • požádat o opravu nepřesných osobních údajů
 • požádat o výmaz osobních údajů zpracovávaných Správcem pokud:
  • již pominul účel zpracování
  • Subjekt údajů svůj souhlas odvolá
  • Subjekt vznese námitky proti zpracování
  • jsou Správcem zpracovávány protiprávně
 • požádat o omezení zpracování svých osobních údajů (např. Správce již údaje nepotřebuje)
 • na přenositelnost údajů

 

Subjekt údajů má právo podat stížnost proti zpracování u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů.

ZODPOVĚDNÁ OSOBA
Pavel Stanický
Vedoucí střediska údržby komunikací


tel.: 482 410 302
email: stanicky.pavel@tsml.cz

Jméno:
E-mail: *
Vaše zpráva: *
Zpracování osobních údajů *