TSML | FAQ

Časté dotazy

Odpadkové koše pro nás vyváží jako subdodávku FCC. Instalaci a opravu košů má na starost MML, které rozhoduje o umístění a přidávání košů. Veškeré požadavky na instalaci košů je nutné směřovat na MML.

Naši pracovníci jsou odlišení žlutými vestami. Pracovníci komunitních služeb nosí vesty oranžové.

Bohužel to není možné. Za odstranění rampouchů odpovídá sám majitel nemovitosti. Na odstranění rampouchů nejsme ani technicky vybaveni.

Z kapacitních důvodů není možné udržovat všechna schodiště v Liberci. Některá schodiště musí udržovat majitel přilehlé nemovitosti a některá schodiště se po dobu zimního období neudržují.

Komunikace jsou rozděleny do tří kategorií s různými časy údržby. Rozdělení ulic dle pořadí najdete v sekci "Provádíme zimní údržbu města".

Komunikace Sokolská není v naší správě, ale od června roku 2021 spadá pod Liberecký kraj. O úklid této ulice je nutné požádat Krajskou správu silnic Libereckého kraje. Komunikace v okolí ulice Sokolská jsou v naší správě a proto jsou pravidelně uklízeny od prachu a nečistot.

Vyvážení popelnic nespadá do naší kompetence. Prosím, kontaktujte společnost FCC Česká republika, s.r.o.

Vaše ulice nebyla letos do ručního mytí zařazena, ale bude uklizena strojním nebo ručním metením.