TSML | Aktuálně

Novinky

! ! ! A K T U Á L N Ě ! ! !

Vážení občané,


žádáme vás, abyste nevstupovali do žádných parků ve městě Liberec, hrozí nebezpečí pádu větví a stromů.


Respektujte toto omezení v zájmu vlastní bezpečnosti a nepřidělávejte nám tak další starosti, děkujeme.