TSML | Aktuálně

Novinky

Desatero seče

DESATERO SEČE


  1. parky, parkové plochy a exponovaná místa v centru Liberce sečeme 5x – 7x za rok
  2. ostatní plochy sečeme 2x – 3x za rok
  3. seč je závislá na klimatických podmínkách a na růstu biologické hmoty
  4. mozaikovou seč budeme aplikovat všude tam, kde to bude možné
  5. svahy a kolem stromů sečeme ve druhém až třetím kole
  6. prodleva mezi pojezdovými a ručními sekačkami může být 2 – 7 dní
  7. biologická hmota je sbírána s ohledem na zvolenou technologii, některé plochy se mulčují, na jiných plochách je seč prováděna bez sběru
  8. řídíme se platnou, obecně závaznou vyhláškou o nočním klidu (nezačínáme sekat dříve než v 7 hodin ráno)
  9. pásy kolem plotů rodinných domů nesečeme, s výjimkou svažitých pozemků, příkopů a vodotečí
  10. vyhrazujeme si právo na pozastavení sečí z důvodu změny klimatických podmínek