TSML | Aktuálně

Novinky

Dětská hřiště

Středisko údržby veřejné zeleně se tento týden zaměří na dětská hřiště, na kterých se bude provádět výměna starého písku na pískovištích, úprava dopadových ploch a následný úklid.


V souvislosti s těmito činnostmi může dojít k poškození travnatých povrchů od našich vozidel. K nápravě bude docházet za příznivějších klimatických podmínek a především po ukončení činností s výše uvedeným.


Podotýkáme, že jednotlivé herní prvky umístěné na dětských hřištích a zařízení sportovišť spadají do správy a údržby odboru ekologie a veřejného prostoru magistrátu města Liberec.