TSML | Aktuálně

Novinky

Informace o probíhajících opravách komunikací

Tímto bychom chtěli občany informovat o probíhajících a nastávajících opravách ve městě Liberec. 


1. Zásahy do komunikací (silnic a chodníků) v katastru města Liberec nedělají pouze TSML, p. o., ale například i dodavatelé energií, internetu, stavební firmy a firmy zabývající se opravou a výstavbou silnic. 


2. Plánované uzavírky bývají hlášeny na webu www.dopravniinfo.cz.


3. Neplánované uzavírky způsobené haváriemi inženýrských sítí, či jinými příčinami, které nejsou na výše uvedeném webu, najdete na webu města Liberec - www.liberec.cz


4. Opravy komunikací se dělí:

  • provizorní (těch je většina) a jedná se prakticky „jen“ o vyplnění výtluku asfaltovou směsí bez výřezu (takové opravy zabraňují hlavně nehodám a úrazům)
  • běžné opravy - lokální opravy s výřezem
  • souvislé opravy - opravy většího rozsahu (odfrézování povrchu a položení nové vrstvy)
  • rekonstrukce komunikace - spojeno většinou s opravou inženýrských sítí

5. Opravy chodníků jsou prováděny tak, že se snažíme v maximální možné míře použít stávající materiály, tedy včetně popraskaných kamenných obrub, které je nutné znovu usadit. V některých místech se dělá kompletní rekonstrukce komunikací a pak se volí povrchy, které jsou stanoveny v Manuálu povrchů, který schválilo Zastupitelstvo města podle návrhu Kanceláře architektury města (KAM) Liberec.


6. Závady na komunikacích monitorují a způsob opravy navrhují správci komunikací. Provizorní a běžné opravy jsou financovány z příspěvku na provoz TSML, p. o. O souvislých opravách rozhoduje Rada města na základě návrhu správců a odboru správy veřejného majetku a o rekonstrukcích rozhoduje odbor správy veřejného majetku.


Uplynulá zima měla devastující dopad na stav libereckých komunikací, které již dlouhou dobu nejsou v dobrém stavu. Noční mráz a denní teploty nad nulou napomáhají k tomu, že voda zateklá do prasklin a proměněná nočními mrazy v led rozrušuje povrch komunikací, což vede k tomu, že exponenciálně roste počet výtluků. Na opravy proto nasadíme všechny kapacity Technických služeb v rámci finančních možností, které máme a pokusíme se vozovky a chodníky uvést během tohoto roku do přijatelného stavu. To znamená, že se pokusíme v rámci finančních možností města a našich kapacit zajistit, aby nikde nezůstaly nebezpečné výtluky.


Tímto žádáme veřejnost o pochopení a trpělivost, neboť již teď je jasné, že do další zimy bude velmi těžké opravit všechny stávající výtluky, přičemž stále přibývají.