TSML | Aktuálně

Novinky

Mozaiková seč

I tento rok pokračujeme v mozaikové seči.


Proč mozaiková seč?


Jedná se o ekologicky šetrný způsob sečení lučních porostů, který se vyznačuje postupným sekáním travnatého porostu tak, že je v každé seči ponechána část v neposečeném stavu, čímž se vytvoří vhodnější podmínky pro život hmyzních společenstev.


Jaké jsou benefity mozaikové seče?


1. Má kladný vliv na regulaci městského klimatu

2. Pomáhá bránit přílišnému vysoušení půdy

3. Napomáhá lepšímu zachycování dešťové vody při případných extrémních srážkách

4. Vyšší tráva snižuje prašnost

5. Přispívá k vyšší biodiverzitě (biologické rozmanitosti)