TSML | Aktuálně

Novinky

Plán prací - 21. týden

Ve 21. týdnu vyjede velký zametací vůz do Radčic, Machnína, Ostašova, na Ještěd a do Horního Hanychova, kde se bude nacházet i malý zametací vůz. Mytí kropicí proběhne na Starém Městě. Velký fekální vůz pojede směrem na Hrádek, dále do Starého Města a do Harcova. Jednorázový ruční úklid se provede v ulici Ke Hluboké a v Pilínkově. Komunální odpad se posbírá především na sídlištích (Doubí, Gagarinova, Františkov). Již standardně se každé úterý a čtvrtek v prodloužené směně opravují odpadkové koše.


Středisko, které se stará o městskou zeleň, provede tento týden pravidelný úklid ploch, jednorázový úklid v ulicích Holého, Masarykova a Ječná a mulčování záhonů borkou. Poté se zaměří na pletí trvalek a keřů, opravy mobiliáře, seč na sídlištích Rochlice, Broumovská, dále v městských parcích a v centru. V Nezvalově ulici vysází keře. Nálety bude odstraňovat v ulicích Na Ladech, U Lomu a v Široké. Na Štefánikově náměstí a v Ječné ulici odstraní zlomené větve stromů. Tento týden již zprovozní vodní prvky.


Stavební údržba se bude provádět v ulicích: Herbenova, Obchodní, Moskevská, Melantrichova, Široká, Bernardova, Husova, Husitská, Otavská, Ladova, Na Bojišti, Olbrachtova, Krumlovská a Nezvalova.


Opravy komunikací bez výřezu se provedou v ulicích: Lucemburská, Na Františku, Fialová, Klášterní, Baarova, Ruprechtická, Emy Destinové, Česká, Za Humny, V Cihelně, Vesecká, U Střediska, Pilínkovská, Na Srázu, Nad Sokolovnou.


Opravy komunikací s výřezem jsou naplánované v ulicích: Vrchlického, Londýnská, Kubelíkova, Výletní, Jahodová, Malinová, Americká a Anglická.


Recyklát se položí v ulicích: Kavkazská, Příčná a Sdruženářská.