TSML | Aktuálně

Novinky

Plán prací - 21. týden

V tomto týdnu budou naši zaměstnanci opravovat uliční vpustě + odvodnění (ulice Horská, Gagarinova, Nad Kadličkou, Dr. M. Horákové), povrchy chodníků (Hodkovická,
Dr. M. Horákové), opěrné zdi propustku (Lukášovská, Kunratická), pěší zónu + nám. E. Beneše.

Opravy bez výřezu budou prováděny v ulici Česká, Mladá, Vesec, Rupechtice, U Školy.

Opravy s výřezem se budou dělat v ulici Riegrova, Fibichova, Horská, Dr. M. Horákové, Rieglova, Frimlova, Jiráskova.

Úklid ulic probíhá ve středu města, na Broumovské, v Zeleném údolí, na Harcově, v Hanychově, v Lidových sadech, Dr. M. Horákové, v Ruprechticích a na cyklostezce. Šintování je v plánu v ulici Na Kopci a U Monstrance.

Zaměstnanci střediska veřejné zeleně provádějí pravidelný úklid ploch zeleně, dopadových ploch na dětských hřištích, opravy a instalace mobiliářů, pravidelné pletí trvalek a keřů, tvarování zlatic, odstranění náletů, štěpkování větví nad Přehradou. Dále se vysazují letničky na Soukenném náměstí, dosazují se levandule v ul. Zámečnická a hnojí se cibuloviny v parku v Rochlicích a v ul. Krejčího. Probíhá havarijní kácení dřevin v ul. Chatařská a U Močálu.

Seče probíhají na sídlišti Rochlice, Gagarinova, Králův háj a v průmyslové zóně.