TSML | Aktuálně

Novinky

Plán prací - 24. týden

Úklid se bude provádět v tomto týdnu na Starém Městě, v Novém Městě, v Janově Dole a v Dolním Hanychově. Mytí vozovky proběhne na Kailově Vrchu a v ulici Palachova. Velký fekální vůz se bude nacházet na Broumovské. Šintování je naplánované v ulicích Jablonecká a Košická. V prodloužené směně se budou sbírat pytle s komunálním odpadem. V úterý a ve čtvrtek se opraví odpadkové koše.


Středisko údržby veřejné zeleně se tento týden postará o pravidelný úklid ploch, urovnání a úklid dopadových ploch dětských hřišť. Bude plít trvalky a keře. V ulicích Jabloňová a Fügnerova dojde na opravu mobiliáře. Údržbou projdou některé vodní prvky. Sekat se bude na sídlištích Ruprechtice a  Kunratická, dále v ulicích Oldřichova a Vaňurova. Řez stromů a odstranění výmladků se provede na Výpřeži pod Ještědem a v ulici U Močálu.


Běžná stavební údržba se provede v ulicích Budyšínská, Severní, Máchova, Herbenova, U Koupaliště, U Potoka, Sněhurčina, Třešňová a v ulici Svobody se opraví kaverna.


Opravy komunikace bez výřezu jsou naplánované v oblasti Františkov, dále v ulicích Dětská, Chabarovská, Mánesova a v okolí Radčic.


Opravy komunikace s výřezem pak v ulicích Čechova, Svobody a na sídlišti Dobiášova (před ZŠ).