TSML | Aktuálně

Novinky

Plán prací - 25. týden

Středisko údržby veřejné zeleně se tento týden postará o úklid ploch v našem městě, dále provede pletí trvalek a keřů, opravy mobiliáře, údržbu vodních prvků a dle potřeby zálivku. Seč je naplánovaná na sídlišti Kunratická a v centru města. V celém městě bude pokračovat v postřiku křídlatky herbicidem. V ulicích Karlinská, Vratislavická a Horská provede profily komunikací.


Velký zametací stroj vyjede do Růžodolu, do středu města a do Pavlovic. Malý zametací stroj pak do ulice Krejčího a na sídliště Broumovská a Ruprechtice. Velký fekální vůz se bude nacházet v Králově Háji a v Rochlici. V ulicích Rubínová a Volgogradská se bude šintovat, stejně tak jako v ulicích Švermova, Gagarinova, Veleslavínova, Švermova a Gagarinova.


Běžné stavební práce se provedou v ulicích:

U Školy – kde se bude opravovat kaverna
Sněhurčina – oprava schodiště
Wolkerova – oprava povrchu chodníku
Jungmannova – oprava propadu šachty a chodníku


Oprava komunikací bez výřezu jsou naplánované v oblastech Františkov, Radčice a Pilínkov.


Komunikace s výřezem se opraví v ulicích: Sametová, Plátenická, Severní a Tržní náměstí.