TSML | Aktuálně

Novinky

Plán prací - 26. týden

Ve 26. týdnu budeme uklízet velkým zametacím strojem v Machníně a v Ostašově. Noční mytí proběhne v ulicích Horská, Vítězná, Durychova a na Žižkově náměstí. Malým zametacím strojem se bude uklízet v Doubí, v Hanychově a ve středu města. Velký fekální vůz se bude nacházet v Rochlici a na Františkově. Šintování se provede v centru města, v ulici Voroněžská, na sídlišti Gagarinova, v Horním Hanychově a na Kailově Vrchu. V prodloužené směně se posbírají pytle s komunálním odpadem. V úterý a ve čtvrtek se v prodloužené směně budou opravovat odpadkové koše.


Středisko, které se stará o zeleň, se zaměří opět na pravidelný úklid ploch, pletí trvalek a keřů, opravy mobiliáře, údržbu vodních prvků ve městě a zálivku dle potřeby. Na františkově, v Rochlici a v centru města je naplánovaná seč. Profily komunikací a chodníků se provedou v ulicích Puškinova, Pilínkovská, Česká a Slovanská.


Běžné stavební práce jsou naplánované v ulicích:

Máchova, Kmochova, Na Bídě, Jáchymovská, Holubova – oprava UV
Jáchymovská, Ježkova, Sněhurčina – oprava schodiště
Lesní, Borový vrch – oprava kaverny
Vrchlického (Tesco) – oprava chodníku
Uhlířská – oprava chodníku + přilehlé komunikace


Bez výřezu se opraví komunikace v ulicích: Jasná x Kunratická, Vojtěšská, Kubánská, Nad Tratí, Hodkovická x V Cihelně.


S výřezem se provedou opravy v ulicích: Plátenická, Sametová a Severní.