TSML | Aktuálně

Novinky

Plán prací - 38. týden

V tomto týdnu provedeme v celém městě postřik křídlatky herbicidem, pravidelný úklid ploch, urovnáme a uklidíme dopadové plochy dětských hřišť, provedeme pletí trvalek a keřů, na náměstí Dr. E. Beneše, Českých bratří a v ulici Zborovská opravíme mobiliáře, postaráme se o údržbu vodních prvků a na sídlištích Kunratická, Gagarinova, Františkov, Vesec a Doubí posekáme travní porost. V Rochlici, v Králově Háji a v ulici Vlnařská provedeme řez keřů.


Pracovníci, kteří se starají o úklid, vyjedou velkým zametacím strojem do Nového Města, Králova Háje, Pavlovic, Radčic, Hanychova a do Ruprechtic. Malým zametacím strojem pak na cyklostezku, na Broumovskou, do horního centra města, do Starého Města a do Ruprechtic. Okolo Husovy ulice provedou mytí vozovek. Šintovat budou v ulicích Norská, K Bedřichovce a v Horním Hanychově. Na autobusovém nádraží provedou tlakové mytí.


Oprava komunikace s výřezem se provede v ulicích Volná a Staškova.


Bez výřezu se opraví ulice Rovná, Wolkerova, Slezská a U Monstrance.


Další opravy v tomto týdnu jsou naplánované následovně:

  • Oprava povrchu chodníku – ulice Mrštíkova, Šamánkova, Průmyslová, Krejčího a Kaplického
  • Oprava opěrné zdi – ulice Otavská (městská skládka)