TSML | Aktuálně

Novinky

Plán prací - 42. týden

Práce ve Wintrově ulici jsou stále v plném proudu. Během dneška došlo k pokládce asfaltového krytu. S pokládkou se bude pokračovat i v následujících dnech. Zároveň se během dnešního dne dokončily práce v ulici U Lesíčku, ve které se odstraňovaly povodňové škody. Dále se budeme tento týden nacházet v ulicích Kašparova, Družstevní, V Cihelně, Březová alej, Šumná a Broumovská.


Středisko údržby veřejné zeleně bude i tento týden vykonávat pravidelné činnosti – úklid ploch zeleně, pletí trvalek, keřů, stromových mís, opravy mobiliáře. Trávu posekají v ulicích Krejčího, Broumovská a Jeřmanická. Na Letné dojde k ořezu dřevin kolem veřejného osvětlení. Kácet se bude na Ruprechtické a na Aloisině Výšině. Částečné odstranění náletů se provede v lesoparku ve Fibichově ulici a na Jablonecké ulici pod klášterem.


Velký a malý zametací stroj pojedou ve 42. týdnu opakované programy SM 1/5 (Františkov, Janův Důl), SM 2/6 (Pavlovice), 1/6 (ulice Nerudova a střed města). Fekální vozy pojedou programy 47 (Doubí, Pilínkov) a 43 (Nový Harcov). Posádky ručních dělníků budou šintovat v ulicích Chrastavská, ve středu města v ulicích Moskevská a Pražská. Nezapomenou ani na sběr komunálního odpadu na sídlištích. Proběhne také sběr listí. Již standardně se provede program 1 až 9 a ve čtvrtek program s vysavačem na sběr nedopalků a psích exkrementů.


Sloužíme nonstop pohotovost BESIP Městské policie Liberec.