TSML | Aktuálně

Novinky

Plánované práce na tento týden (28. týden)

V rámci tohoto týdne dojde k několika pravidelným činnostem, jako je například úklid ploch zeleně, pletí trvalek, keřů a stromových mís a kontrola vodních prvků. Tráva se bude sekat na sídlišti Gagarinova, v Kateřinkách a v Hanychově. Mimo jiné se tento týden budou opravovat také koše a lavičky. Středisko údržby veřejné zeleně se tento týden také zaměří na činnosti dle zadání správců, většinou se bude jednat o průchozí a průjezdné profily, odstranění náletů a odvoz větví. Konkrétně k odstranění popadaných a zlomených stromů dojde na sídlišti Gagarinova a v ulici Jáchymovská. V Čerchovské ulici se bude provádět jednorázová seč.

Pracovníky ze střediska údržby komunikací potkáte v ulici na Žižkově, na které se budou provádět stavební práce (přípravné práce pro pokládku asfaltového povrchu a následná pokládka). V ulici Domky dojde k opravě výtluku s výřezem. V ulicích Valdštejnská a Dobrovského se bude opravovat plot a v ulici Ještědská opěrná zeď. Asfaltový beton bez výřezu se bude pokládat v ulicích Rychtářská, Tolstého, Karlovská a Mimoňská. V centru města dojde k drobným opravám.
Kropicí vozy budou v provozu v Králově Háji a na sídlišti Broumovská. Velký zametací stroj pojede dle opakovaných programů 2/2 (Hanychov, Františkov), 1/6 (střed města) a 1/4 (zóna Jih, Sever). Malý zametací stroj pak vyjede na chodníky dle opakovaného programu 1/3 (Husova, nám. Bratří Čapků, Klostrmanova). Posádky ručních dělníků se zaměří na dopravní značení před mytím, sběr komunálu (Františkov, Gagarinova, Dobiášova, Žitná) a na šintování (Hlávkova, Ruprechtická, Pavlovická, Krajinská, Husova, Keilův Vrch a příkopy Svárovská). Ruční sběr komunálu je dle programů 1 a 9, ve čtvrtek pak včetně vysavače, který sbírá nedopalky a psí exkrementy.

Nonstop sloužíme pohotovost BESIP Městské policie Liberec.