TSML | Aktuálně

Novinky

Plánované práce na tento týden (36. týden)

Dnes začala souvislá oprava komunikace v ulici Wintrova, momentálně se zde frézuje stávající povrch. Práce spojené s opravou komunikace a přilehlého chodníku budou tento týden pokračovat v ulici Cyrila a Metoděje. Během týdne se také zrealizuje lokální oprava chodníku z litého asfaltu v ulici Sněhurčina. Opravy výtluků bez výřezu jsou naplánované v ulicích Ještědská, Hašlerova, Sibiřská, Zelná, Jáchymovská, Červeného a Zemědělská. V Průmyslové ulici dojde na dokončení prací a v ulici Sousedská proběhne lokální oprava kruhového objezdu.
Středisko údržby veřejné zeleně se tento týden drží pravidelných činností, mezi které patří úklid ploch zeleně, pletí trvalek, keřů a stromových mís, opravy mobiliáře, kypření a srovnání dopadových ploch na dětských hřištích. Seč pak bude prováděná v centru města a v Nových Pavlovicích.

Do města a okolo zimního stadionu vyjedou v 36. týdnu kropicí vozy. Komunikace se budou zametat ve Vesci, v průmyslové zóně, Radčicích, ve Studánce a ve středu města. Chodníky pak v Ruprechticích a v Pavlovicích. Velký a malý fekální vůz se budou držet opakovaných programů 25 a 46. Posádky ručních dělníků budou tento týden šintovat U Mlékárny, na sídlišti Jáchymovská, v ulicích Švermova a Broumovská.

Nezapomeneme ani na sběr komunálního odpadu, konkrétně na sídlištích Františkov, Gagarinova, Dobiášova a Žitná. Stejně jako předešlé týdny dojde na ruční sběr komunálního odpadu dle programů 1 až 9 a ve čtvrtek přijde na řadu program s vysavačem na sběr nedopalků a psích exkrementů.

Opět sloužíme nonstop pohotovost BESIP Městské policie Liberec.