TSML | Aktuálně

Novinky

Proč je v Liberci tolik výtluků na silnicích?

Proč je v Liberci tolik výtluků na silnicích?


1/ Liberec má v zimě počasí, které je pro komunikace velmi devastující. Denní oblevy a noční mráz ničí komunikace všude na světě.


2/ Většina komunikací v Liberci je již v pokročilém věku a proto jsou plné prasklin, do kterých zatéká voda, která po zmrznutí nabývá na objemu a trhá povrch.


3/ V zimě je k dispozici pouze tzv. studená balená směs, která nemá potřebnou trvanlivost a z opraveného výtluku zmizí během několika dnů (např. se nalepí na kola projíždějícího automobilu). Proto opravujeme jen havarijní výtluky, abychom zabránili poškození projíždějících automobilů. Tyto opravy jsou velmi drahé a neefektivní, jiný způsob bohužel však neexistuje. Byly prováděny různé pokusy, které se občas objeví i na našich obrazovkách, ale tyto metody nejsou homologované a jen způsobují rozsáhlejší defekty, neboť narušují kvalitu okolního asfaltového povrchu.


4/ Komunikace se vyvíjely v čase a z původních udusaných chodníků se staly komunikace s provozem, na který nebyly historicky dimenzovány. Navíc jsou pod komunikacemi umístěny inženýrské sítě a kvalita komunikací byla narušena stavbou a opravami těchto sítí. Opravit komunikaci včetně podkladu a sítí je velmi nákladná záležitost a proto se k tomu přistupuje většinou po dohodě s provozovateli inženýrských sítí. 


TSML proto provádí buď opravy provizorní (bez výřezu) nebo opravy běžné, kdy je povrchová vrstva odstraněna a nahrazena novou. Toto je standardní postup všude ve světě. Navíc dnes zajíždějí různé zásilkové služby i těžkými auty do každé uličky a bohužel i to přispívá k rychlejší devastaci asfaltových povrchů a chodníků, na kterých parkují. 


Asi jedinou cestou, jak zastavit zhoršující se stav komunikací by bylo výrazné omezení dopravy ve městě, ale tuto kontroverzní otázku řeší všechna větší města, nejen Liberec. 


Nezbývá tedy, než jezdit v zimě opatrněji a dávat zvýšenou pozornost na nebezpečné výtluky. Předejdete tak poškození svého vozu či dopravní nehodě. 
Text: Ing. Peter Kračun, ředitel