TSML | Aktuálně

Novinky

Úklid listí ve městě Liberec

V říjnu započal sběr listí. Úklid probíhá zároveň s posledním kolem pravidelné seče, která nám napomáhá celý proces urychlit. Časové období pro sběr listí je poměrně krátké. Cílem je zajistit úklid co největšího množství ploch do doby, než začne mrznout, či napadne souvislá vrstva sněhové pokrývky. Zahájení prací se odvíjí od spadu listí, které je závislé na aktuálním průběhu počasí.


S ohledem na výše uvedené není možné stihnout úklid listí na všech plochách v majetku města Liberec. Hrabání listí tedy pokračuje v jarním období, při mírných teplotách s absencí sněhových srážek i v zimním období. Je důležité také připomenout skutečnost, že přítomnost listí na travnatých plochách blahodárně působí na kvalitu trávníku. Listí působí jako přirozený vegetační kryt zadržující vláhu a svým pozvolným rozkladem funguje jako přírodní hnojivo. Další neopomenutelnou a ještě důležitější funkcí listové pokrývky je přirozené útočiště pro řadu živočišných druhů. Do budoucna bude čím dál více narůstat trend snižování intenzity hrabání na travnatých plochách právě z ekologických důvodů.


Rádi bychom touto cestou informovali obyvatele města Liberec, že úklid listí neprovádíme na pozemcích soukromých, ale pouze na pozemcích v majetku statutárního města Liberec. Zároveň chceme velice poděkovat všem našim občanům, kteří nám pomáhají pozemky ve vlastnictví MML uklízet.