TSML | Aktuálně

Novinky

Plán prací - 17. týden

Středisko veřejné zeleně se v tomto týdnu bude věnovat pravidelnému úklidu zelených ploch, dopadových ploch na dětských hřištích, pletí trvalek a keřů a oprav a instalací mobiliáře. Dále proběhnou seče v centru města, na sídlišti Gagarinova, ulice Voroněžská a okolí, Františkov, Pavlovice a Zlaté návrší. Dále bude pokračovat mýcení náletů, profilace chodníků, vozovek, odstranění obrostů, kácení suchých dřevin, štěpkování (Vlnařská, U Stadionu).


Jarní úklid pokračuje v centru města, ve Vesci, Dolní a Horní Hanychov, Radčice, Studánka, Ostašov.


Ze stavebních prací se budou zaměstnanci věnovat opravám chodníků (Ječná), zastávek (Dr. Milady Horákové), zábradlí (Jungmannova, Ostašovská, Karlinská), zabezpečení zdi (Hradební) a propustků (Lukášovská).

Opravy bez výřezu budeme provádět v ulicích: Zahradní, Zelená, Rolnická, Textilní, oblast Doubí, Vesec a oprav s výřezem se dočká cyklostezka a ulice Sovova, Průmyslová, Ampérová.