TSML | O společnosti

Vedení společnosti

  • Úvod
Pověřený zastupováním funkce ředitele

Petr Syrový

Na základě usnesení z 14. schůze Rady města Liberec, konané 16. 6. 2020 jmenovala v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů členy komise rady města
"Dozorčí rada Technických služeb města Liberec, p. o.", 

konkrétně:

 

Ing. Robert Korselt
(předseda komise dozorčí rady)

 

Milan Vágner

 

Andrej Šuška, Dis.

 

Ing. Jaroslav Šrajer

 

Ing. Tomáš Paleček