TSML | O společnosti

Vedení společnosti

  • Úvod
ředitel

Ing. Peter Kračun

Na základě usnesení z 14. schůze Rady města Liberec, konané 16. 6. 2020 jmenovala v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů členy komise rady města
"Dozorčí rada Technických služeb města Liberec, p.o.", 

konkrétně:

 

Zdeněk Chmelík
(předseda dozorčí rady)

 

RNDr. Michal Hron

 

Mgr. Petr Židek, MPA

 

Mgr. Simona Zlatníková

 

Bc. Martina Teplá

 

Marek Vávra